Encoders

(12)
Pelco EXT TEMP ENCODER PWR US
Pelco EXT TEMP ENCODER PWR US

Item no.
MPN
W125767727
NET5500-XPWR-US
Pelco 1CH RACKENCODER US
Pelco 1CH RACKENCODER US

Alarm Inputs 1, NTSC/PAL, 720 x 576 PAL, 30 fps, RJ-45, Linux

Item no.
MPN
W125767731
NET5501-US
Pelco 8CH RACKENCODER AU
Pelco 8CH RACKENCODER AU

Alarm Inputs 8, NTSC/PAL, 720 x 576 PAL, 30 fps, RJ-45, Linux

Item no.
MPN
W125767739
NET5508-AU
Pelco 8CH RACKENCODER CN
Pelco 8CH RACKENCODER CN

Alarm Inputs 8, NTSC/PAL, 720 x 576 PAL, 30 fps, RJ-45, Linux

Item no.
MPN
W125767740
NET5508-CN
Pelco 8CH RACKENCODER US
Pelco 8CH RACKENCODER US

Alarm Inputs 8, NTSC/PAL, 720 x 576 PAL, 30 fps, RJ-45, Linux

Item no.
MPN
W125767741
NET5508-US
Pelco 1CH RACKENCODER AR
Pelco 1CH RACKENCODER AR

Alarm Inputs 1, NTSC/PAL, 720 x 576 PAL, 30 fps, RJ-45, Linux

Item no.
MPN
W125767728
NET5501-AR
Pelco 1CH RACKENCODER AU
Pelco 1CH RACKENCODER AU

Alarm Inputs 1, NTSC/PAL, 720 x 576 PAL, 30 fps, RJ-45, Linux

Item no.
MPN
W125767729
NET5501-AU
Pelco EXT TEMP ENCODER PWR AU
Pelco EXT TEMP ENCODER PWR AU

Item no.
MPN
W125767726
NET5500-XPWR-AU
Pelco 1CH RACKENCODER CN
Pelco 1CH RACKENCODER CN

Alarm Inputs 1, NTSC/PAL, 720 x 576 PAL, 30 fps, RJ-45, Linux

Item no.
MPN
W125767730
NET5501-CN
Pelco 1CH TEMP-HARDENED ENCODER AU
Pelco 1CH TEMP-HARDENED ENCODER AU

Alarm Inputs 1, NTSC/PAL, 720 x 576 PAL, 30 fps, RJ-45, Linux

Item no.
MPN
W125767732
NET5501-XT-AU
Pelco 1CH TEMP-HARDENED ENCODER US
Pelco 1CH TEMP-HARDENED ENCODER US

Alarm Inputs 1, NTSC/PAL, 720 x 576 PAL, 30 fps, RJ-45, Linux

Item no.
MPN
W125767734
NET5501-XT-US
Pelco 8CH RACKENCODER AR
Pelco 8CH RACKENCODER AR

Alarm Inputs 8, NTSC/PAL, 720 x 576 PAL, 30 fps, RJ-45, Linux

Item no.
MPN
W125767738
NET5508-AR